Meald

de-volharding-seilen-7.large.jpg
 
Yn 2018 meald
21 september 4 oeren meald
14 septimber 2 oeren draait
21 juny 4 oeren meald
 
Yn 2017  28 meald
9 des 2017 3 meald

23 nov 2017 3 meald

18 okt 2017 3 meald

30 sept 2017 3 meald

7 sept 2017 3 meald

15 aug 2017 3 meald

28 july 2017 4-1/2 meald

7 juny 4 oeren meald

2 juny 1 oere meald

24 april 1 oere meald

 
Yn 2016    4 oeren meald en 9 oeren draaid.
9 desimber 2016 3 oeren draait.
6 desimber 2016 2 oeren draait
24 septimber 2016 2 oeren draaie.
 9 septimber 2016 1 oere draaie en 2 oeren mealle.
14 juny 2 oeren draaie en 1 oere mealle.
 
Yn 2015    19 1/2 oeren meald en 9 oeren draaid.
30 novimber 3 oeren meald.
24 oktober 3 oeren meald.
7 septimber 3 oeren meald.
25 augustus 4 1/2 oere draaid en meald wyn wsw krêft 5 en moai waar 22 graden.
20 july 3 oeren meald.
19 juny 3 oeren draaid
15 maaie 3 oeren draaid.
27 april 2015 3 oeren draaid.
1 maart 2015   3 oeren meald             Wyn westsúdwest kreft 6 en sinnich by 9 graden
 
Yn 2014    37 oeren meald en draaid.
28 novimber 2014 3 oeren meald            Wyn east 4 graden
18 oktober 2014 3 oeren draaid            Wyn súd 16 graden
15 september 2014 3 meald                   Wyn súdwest 20 graden
30 augustus 2014 2 oeren draaid           Wyn westsúdwest  romjend nei noardwest 20 graden
31 july 2014 2 oeren draaid en 1 oere meald  Wyn westsúdwest 24 graden
23 july 2014 4 oeren meald                     Wyn eastnoardeast 25 graden
26 juny 2014 2 oeren draaid                  Wyn noardwest  19 graden
3 juny 2014 1 oere draaid                      Wyn westsúdwest 19 graden
26 maaie 2014 3 oeren meald                 Wyn east-noard-east 20 graden
20 maaie 2014  net draaid                     wyn súd 23 graden
5 maaie 2014 3 oeren draaid                 Wyn súd en 18 graden
13 april 2014:  2 oere draaid.               Wyn: súdwest 4, aardich waar 13 gr. selsius.
20 maart 2014:  2 oere draaid.             Wyn: súdwest 3, aardich waar 11 gr. selsius.
5 febrewaris 2014:  1 oere draaid, 2 oeren meald.  Wyn: súd-súdeast 4-5, kleare loft 9 gr.
31 jannewaris 2014: 2 oeren meald, 1 oere draaid.Wyn: súd-súdwest 4 á 5, rûzich 7 gr. S.
18 jannewaris 2014:  2 oeren draaid.     Wyn: súdeast 2, rêstich waar 8 gr. selsius.
11 jannewaris 2014:  1 oere draaid.       Wyn: súdwest 4, aardich waar 9 gr. selsius.
4 jannewaris 2014:  2 oeren draaid.       Wyn: súd 3, aardich waar 7 gr. selsius.
 
Yn 2013 26 oeren meald en draaid
3 oktober 2013:  2 oeren meald.           Wyn: east 4, moai waar 17 gr. selsius. 
14 septimber 2013:  5 oeren meald.      Wyn: earst súdeast 2 doe noard-west 3-4,
 Fryske mûnedei.                                  bewolkt en rein waar 16 gr. selsius.
2 septimber 2013:  2 oeren meald.        Wyn: noard-west 4, moai waar 21 gr. selsius.
24 augustus 2013:  1 oere draaid.         Wyn: noard-east 2, moai waar 24 gr. selsius.
10 july 2013:  3 oeren draaid.               Wyn: noard-east 3, moai waar 17 gr. selsius.
30 april 2013: 4 oeren draaid.               Wyn: súd-west 3, moai waar 11 gr. selsius.
24 april 2013: 3 oeren meald.               Wyn: súd-west 4 á 5, moai waar 15 gr. selsius.
17 april 2013: 3 oeren meald.               Wyn: súd-west 4 á 5, moai waar 15 gr. selsius.
27 maart 2013: 3 oeren meald.             Wyn: east-súd-east 5, moai waar 5 gr. selsius.
 
Yn 2012 8 oeren meald en draaid 
20 novimber 2012: 3 oeren draaid.      Wyn: súd 3 á 4, moai waar 11 gr. selsius.
10 novimber 2012: 3 oeren draaid.      Wyn: súdwest 3 foel fuort, bewolkt 7 gr. selsius.
27 oktober 2012: 2 oeren meald.          Wyn: súd-súdwest 3 it begûn te reinen, 5 gr. S.
  
________________________________________________________________________________